100%
Amsterdam 1890 - World's oldest diamond bourse - Oudste diamantbeurs ter wereld
Lid van/Member of: World Federation Of Diamond Bourses
TOP
NATUURLIJK IS EEN DIAMANT,
DIE MILJARDEN JAREN GELEDEN DIEP IN DE AARDKORST IS GEVORMD.
FYSISCH HET MEEST BIJZONDERE MINERAAL, ONSTAAN UIT KOOLSTOF, BASIS VAN HET AARDSE LEVEN, HARD EN SCHITTEREND...!

PUUR TOEVAL BEPAALT HET KARAKTER VAN EEN DIAMANT DIE MET ENORME INZET AAN DE OPPERVLAKTE IS GEBRACHT, MET UITERSTE PRECISIE IS BEWERKT  EN UITEINDELIJK UW UNIEKE DIAMANT IS, VOOR ALTIJD  EN EEUWIG HERKENBAAR.

WERELDWIJD DE DAGELIJKSE INZET VAN  MEER DAN 10 MILJOEN MENSEN.
HET IS HUN BROODWINNING, HUN PASSIE...!
VEILIG EN ZEKER Onze vereniging stond aan de wieg van de: Wereld Federatie van Diamantbeurzen (WFDB).
De organisatie waarbij internationaal 29 diamantbeurzen met meer dan 25.000 professionals exclusief zijn aangesloten. Haar missie is de bevordering van de transparante handel in natuurlijke diamant, fair trade en duurzaamheidsprincipes. De World Federation Code of Conduct  (WFCOP) stelt de strengst mogelijke eisen aan de leden van de aangesloten beurzen en overziet het contact met overige organisaties. De Wereld Federatie is de ultieme waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid in de wereldwijde keten van diamant, die begint bij de winning en eindigt bij de consument.

AMSTERDAM  DIAMOND  BOURSE
Home125 yearsHistorieNieuwsConsumentLedenWFDBContactLinksArchiefEnglish
130 years of responsible diamondtrading
The greatest gift of nature