AMSTERDAM DIAMOND BOURSE
Prof. W.H. Keesomlaan 12 (3rd floor) 1183 DJ AMSTELVEEN (Nederland/The Netherlands)
Telefoon/Phone: +31-(0)20 - 696 22 51 - Telefax/Fax: +31-(0)20 - 696 51 71.
E-mail: info@diamantbeurs.eu

Ingeschreven in het Verenigingsregister Kamer van Koophandel te Amsterdam onder Nr.: V 531716.
Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul hieronder uw naam en e-mail-adres in en klik op Verstuur.
Wij nemen dan contact met u op.  Would you like us to contact you?  Please fill in your name and e-mail-adress
below and click send. We will contact you.
Naam/Name:
Email:
Vraag/Question:
Kopieer de veilig- heids code in het invulvak/Copy the safetycode in the codebox!
Click for new image
Code niet leesbaar/Klik op de code voor nieuwe code!
Code hard to read?/Click code-area for new code!
INPUT HOOFDLETTERGEVOELIG
INPUT CASE-SENSITIVE
Richt uw vraag, opmerking of verzoek om informatie aan de Vereniging via het
E-form hiernaast.
Adress your question, remark or request for information tot the Bourse using the E-form on the right.
TOP
Contact
Mr. Benno Leeser

Voorzitter van de Vereniging Beurs voor den Diamanthandel en Algemeen Directeur van Gassan Diamonds.

Current Chairperson of Vereniging Beurs voor den Diamanthandel and President of Gassan Diamonds.

OPMERKING: Alle data welke door derden worden gedeeld met de Amsterdam Diamond Bourse, zijn onderhevig aan de wetten ter bescherming van de persoonsgegevens zoals deze gelden voor het grondgebied van de Europese Unie (EU), in Nederland verder uitgewerkt door de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
NOTICE: All third party data submitted to the Amsterdam Diamond Bourse are subject to the privacy-laws of the the European Union (EU), the General Data Protection Regulation (GDPR) and under regulation of the Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in the Kingdom of the Netherlands.
AMSTERDAM  DIAMOND  BOURSE
Amsterdam 1890 - World's oldest diamond bourse - Oudste diamantbeurs ter wereld
Lid van/Member of: World Federation Of Diamond Bourses
Home125 yearsHistorieNieuwsConsumentLedenWFDBContactLinksArchiefEnglish