WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE VERENIGING BEURS VOOR DEN DIAMANTHANDEL?
De leden van de vereniging (De Beurs is een vereniging zonder winstoogmerk) zijn diamant-professionals in hart en nieren. Het zijn de handelaars in ruwe en geslepen diamanten, de DIAMANTAIRS, de bewerkers van diamant, de juwelenateliers en de juweliers met een grote voorliefde voor diamant (en een specialisatie daarin).  Kortom allen die zich beroepsmatig met diamant bezig houden. Vanuit hun professie kunnen zij, na strenge selectie, als lid toetreden tot de Beursvereniging (en dat al sinds 1890). Daarbij is het een vak dat nog vaak van vader op zoon over gaat en zeker ook een familiegebeuren.  Eén ding hebben ze gemeen: de liefde voor een heel bijzonder mineraal, om niet te zeggen HET meest bijzondere mineraal dat onze aarde voortbrengt en waar je een leven lang over doet om het te doorgronden zonder het ook ooit echt te zullen begrijpen!

WAAROM IS DIAMANT DE MEEST BIJZONDERE EDELSTEEN?
Volgens de allernieuwste wetenschappelijke inzichten zijn diamanten meer dan 3 MILJARD jaar geleden ontstaan…!  Door het verschuiven en onder elkaar duiken van OERCONTINENTEN zijn plantenresten terecht gekomen op een diepte van 150 KILOMETER.  Door de extreme hitte en gigantische druk op deze diepte kristalliseerde het koolstof uit de plantenresten tot DIAMANT, een mineraal dat ca. 60x harder is dan welk materiaal dan ook op aarde!

WAT ZIJN DE VINDPLAATSEN VAN DIAMANT?
250 TOT 65 MILJOEN  JAAR geleden bevond de aarde zich in een periode van grote vulkanische uit barstingen waarbij het gesteente KIMBERLIET werd gevormd. Dit gesteente (genoemd naar de eerste vindplaats, de Zuid-Afrikaanse stad Kimberley)  bracht op bepaalde plekken van de aarde de uit koolstof gevormde diamant onder het oppervlak van de aarde, waar de exploratie via z.g. "OPEN-PIT" mijnbouw of ondergrondse mijnbouw plaatsvindt en soms direct aan de oppervlakte, of door rivieren uitgespoeld in de oceaan, de z.g. MARIENE EXPLORATI. Vindplaatsen zijn o.a. Zuidelijk-Afrika, Zuidwest-Afrika, het noordelijk deel van Canada, Rusland, Australië

BEDENK WEL…
DIAMANT is DIAMANT, geformeerd in het diepst van de aardkorst, een product van zuiver natuurlijke oorsprong. Uw diamant kan wel meer dan 3 miljard jaar oud kan zijn en een geweldige reis achter de rug hebben!  Bovendien is deze diamant ook nog eens het hardste mineraal op aarde en geeft u een fantastische schittering door de bijzondere wijze van zijn ontstaan, door de, op natuurlijke wijze ontstane, kleur en in de door het vormingsproces meegegeven insluitsels (of, nog mooier, het totale gebrek aan insluitsels, het z.g. Internally Flawless zijn).  ELKE DIAMANT IS DAN OOK VOLKOMEN UNIEK…!
Door zijn uniciteit en kostbaarheid heeft diamant, net als andere "dure" edelstenen zoals Smaragd, Robijn en Saffier, uiteraard imitaties gekregen van een ander materiaal, zoals Zirconia en Moissaniet die de unieke eigenschappen van diamant missen. Ook bestaan er laboratoria waar diamant langs synthetische weg uit koolstof kan worden verkregen. Wanneer deze in de handel worden gebracht moet duidelijk worden aangegeven dat het hier om synthetische diamant gaat, door mensen gemaakt.
DIAMANT, zonder voor- of navoegsel betekent dat het uit de natuur verkregen is en dus uniek.
Er kan sprake van zijn dat voor het woord DIAMANT nog NATUURLIJK staat, maar dit is niet nodig.
TOP
Wie zijn wij
AMSTERDAM  DIAMOND  BOURSE
Amsterdam 1890 - World's oldest diamond bourse - Oudste diamantbeurs ter wereld
Lid van/Member of: World Federation Of Diamond Bourses
Home125 yearsHistorieNieuwsConsumentLedenWFDBContactLinksArchiefEnglish