Vereniging Beurs voor den Diamanthandel
Amsterdam - Anno 1890 - De oudste diamantbeurs ter wereld
Lid van de World Federation Of Diamond Bourses

TOP
 
QUOTE:

In 1999 stelde Mandela:
"De diamant-industrie is van vitaal belang binnen de Zuid-Afrikaanse economie. Miljoenen werknemers in Zuidelijk Afrika vinden hierin emplooi en zijn ervan afhankelijk voor hun broodwinning. Samen met de industrie moeten wij initiatieven ontwikkelen voor een betere levensstandaard en een ferm standpunt innemen m.b.t. de Mensenrechten issues!"
TOP

Diamant van 100 Karaat geveild voor 20,5 Miljoen Euro
Bij veilinghuis Sotheby's is eind april een zeldzame diamant van maar liefst 100.20 karaat geveild voor het fabelachtige bedrag van  20,5 miljoen euro.  De diamant heeft de grootte van een walnoot, en is afkomstig uit een mijn in Zuid-Afrika. Na een uiterst ingewikkeld slijpproces was het resultaat een loupe-zuivere (IF, of Internally Flawless) diamant, geslepen in het z.g. "Emeraude" slijpsel met een prachtige D-kleur en gezet in een ring gemaakt van platina.

Wie de koper is geweest werd niet bekend, hij of zij bood anoniem per telefoon op de diamant, waarvan de waarde vooraf geschat werd op ca. 19 tot 25 miljoen US$. Gedurende de laatste 25 jaar zijn er maar zes diamanten volgens deze specificatie geveild. In 2013 werd de "Pink Star" geveild in Genève. Deze roze (z.g. Fancykleur) diamant ontlokte deztijds een bod van 77 miljoen Euro aan de veilingmeester.

Sotheby's berekende naar aanleiding van deze verkoop dat de afgelopen 25 jaar de waarde van gelijksoortige diamanten meer dan verdubbeld is!

Sterke stijging diamantprijs verwacht in 2018

Baine & Company, een Amerikaans consultancy bedrijf dat met 51 kantoren in 33 landen werkzaam is, stelt al jaren rapporten op over de diamantindustrie en -markt.

In het laatstverschenen rapport met cijfers over het jaar 2014 en vooruitzichten tot het einde van dit decennium is een (voorzichtige)  voorspelling opgenomen die een sterke stijging van de prijzen voor natuurlijke diamant laat zien in het jaar 2018.

Hoewel op dit moment aan fluctuaties onderhevig, laat de diamant afzetmarkt een gemiddeld continue stijging zien. Belangrijke markten als China en India zijn, ondanks dat deze landen merken dat zij deel uitmaken van het globaliteitsdenken, nog steeds volop in ontwikkeling, hoewel een ontwikkeling die niet altijd makkelijk te voorspellen is. Ook de Verenigde Staten en, in veel mindere mate, de Euregio laten grosso modo een ontwikkeling tot herstel van de economische (banken)crisis zien. Een herstel dat tot groeiende vraag aanleiding geeft.

In haar rapport rekent Baine & Co. ons voor dat bij toenemende vraag en afnemend aanbod (immers raken veel mijnen uitgeput en zijn met sterk oplopende kosten bijna niet meer rendabel te maken) de prijs voor de uiteindelijke consument explosief zal stijgen na 2018. De beperkte levensduur van veel van de huidige mijnen, gevoegd bij het feit dat er de laatste tien jaar nauwelijks nog nieuwe mijnen gevonden worden, leidt, bij zich normaal ontwikkelende wereldhandel, tot de conclusie dat er ook een stijgende "investeringsdrift" zal ontstaan, waardoor de prijzen nog extra zullen toenemen.

Tot 2018 zal volgens Bain & Co. de prijs ook toenemen omdat in de z.g. "BRIC" landen (waaronder China en India) de inkomens van de in ontwikkeling zijnde middenklasse een substantiële stijging zullen laten zien. Zij voorspelt dan ook een regelmatige wereldwijde groei van de diamantmarkt tussen de vijf en zes procent per jaar tot begin 2019.


© 2009-2015 VBVDD
TOP
Nieuws - voor leden: nieuwslinks op ledensite
HomeIntroHistorieNieuwsConsumentLedenWFDBContactLinksArchiefEnglish