Vereniging Beurs voor den Diamanthandel
Amsterdam - Anno 1890 - De oudste diamantbeurs ter wereld

Lid van de World Federation Of Diamond Bourses
CONTACTGEGEVENS/CONTACTDATA:
Vereniging Beurs voor den Diamanthandel
Hogehilweg 14-V - 1101 CD  Amsterdam (Nederland/The Netherlands)

T
elefoon/Phone: +31-(0)20 - 696 22 51 - Telefax/Fax: +31-(0)20 - 696 51 71 - E-mail: info@diamantbeurs.org

Ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder Nr.: V 531716.
Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul hieronder uw naam en e-mail-adres in en klik op Verstuur.
Wij nemen dan contact met u op.  Would you like us to contact you?  Please fill in your name and e-mail-adress below and click send. We will contact you.
Naam/Name:
Email:
Vraag/Question:
Kopieer de veilig- heids code in het invulvak/Copy the safetycode in the codebox!
Click for new image
Code niet leesbaar/Klik op de code voor nieuwe code!
Code hard to read?/Click code-area for new code!
INPUT HOOFDLETTERGEVOELIG
INPUT CASE-SENSITIVE

Richt uw vraag, opmerking of verzoek om informatie d.m.v. dit E-form aan de Verenging.
Direct your question, remark or request for information tot the Association bt means of this E-form.

TOP
2009-2015 VBVDD
Contact
HomeIntroHistorieNieuwsConsumentLedenWFDBContactLinksArchiefEnglish