TOP
Tips voor het kopen van diamant

De Juwelier

Wanneer u overweegt sieraden met diamant te kopen is het beste advies om naar een ERKENDE JUWELIER te gaan.
Erkend betekent dat de juwelier aangesloten is bij één van de verenigingen van de FEDERATIE GOUD EN ZILVER,
de overkoepelende organisatie voor fabrikanten, grossiers, juweliers en goud- en zilversmeden in Nederland.
TOP TOP
TOP
Wanneer u een (wat grotere) diamant wilt kopen om daar naar eigen ontwerp, of op advies van de juwelier, een bijzonder juweel voor te laten vervaardigen, let u dan op het overlegde certificaat. De meeste grotere stenen zijn voorzien van zo'n certificaat waarin de exacte specificaties van een steen staan opgetekend. De HOGE RAAD VOOR DIAMANT in Antwerpen, onderdeel van de Universiteit van Antwerpen, b.v., onderzoekt de aangeboden diamant, maakt een uitgebreid rapport op en SEALT de steen in een kunststof verpakking.
Er zijn juweliers met bijzonder veel kennis van diamant en de meesten verlaten zich op de vakbekwaamheid van een eersteklas leverancier, de diamantair, aangesloten bij de VERENIGING BEURS VOOR DEN DIAMANTHANDEL in Amsterdam, de oudste (1890) diamantbeurs ter wereld, aangesloten bij de Wereldfederatie van Diamantbeurzen. De leden hiervan voldoen aan strenge eisen wat betreft vakkennis en betrouwbaarheid onder de WFCOC, de World Federation Code of Conduct. (Overigens zijn ook diverse juweliers, gespecialiseerd in diamant, lid van de Vereniging).
Het GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, kenniscentrum voor edelsteenkunde, geeft ook certificaten uit, zo ook het INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUTE in Antwerpen. In Nederland worden diamanten gecertificeerd door het NEDERLANDS EDELSTEEN LABORATORIUM, onder leiding van Dr.J.C.Zwaan FGA, gevestigd in het Bio-Diversity Center NATURALIS in Leiden (het natuurkundig museum).
Overige verkoopkanalen

Wanneer u diamant koopt via de erkende kanalen kunt u altijd terugvallen op u verstrekte garantie. Verder zijn er natuurlijk nog de online-shops dia sieraden met diamant aanbieden, veelal in de iets lagere prijsklassen. Vraag hier altijd naar een (schriftelijke) garantieregeling, en let er op of de shop is aangesloten bij de ThuisWinkel Waarborg. Bij erkende veilinghuizen kunt u vertrouwen op de expertise van de aangesloten taxateurs en hun omschrijving. Bij online-veilingsites dient u eveneens naar een (schriftelijke) garantie vragen. Wanneer u van particulieren koopt, persoonlijk of via bemiddelingsites, dient u te beseffen dat u van particulieren geen garantie kunt claimen!

Diamant is diamant, al het andere is door de mens gefabriceerd

Diamant is een uniek mineraal, de hardste substantie op aarde en, bij normaal gebruik, practisch onverslijtbaar. Het is diep in de aarde miljoen jaren geleden gevormd door geologische en vulkanische processen en met heel veel moeite en kosten aan de oppervlakte gebracht door mechanische processen. Dat is de unieke eigenschap die de diamant zijn historie en charme geeft!  Er zijn honderden combinaties van kleur, zuiverheid en slijpvor- en kwaliteit mogelijk per maat en gewicht (de 4 C's). 

Er bestaan technieken om diamant te veranderen, zodat de kleur en de zuiverheid worden veranderd (verbeterd) t.o.v. het origineel.  De kleur kan men verbeteren (veranderen) d.m.v een z.g. HPHT-treatment waarbij hoge druk en hoge temperatuur een verschuiving van de kleur teweegbrengen. De zuiverheid kan verbeteren (veranderen) door de diamant te behandelen met laserdrilling of fracture-filling en zo de natuurlijke insluitsels minder zichtbaar te maken. De instituten die certificaten uitgeven kunnen op de rand van de (wat grotere) diamant (de z.g. rondist) een laser-inscriptie aanbrengen met het nummer van het bijbehorende certificaat, waarin de aard van de behandeling is beschreven.
 
De Wereld Federatie van Diamantbeurzen (WFDB), waarbij 28 beurzen in 20 landen zijn aangesloten, de International Manufacturer's Association (IDMA), de organisatie van producenten van diamant en de Wereld Federatie voor Juwelen (CIBJO), in Genève, hebben bepaald dat de verkoop van "behandelde" diamanten niet verboden is, maar dat de aangesloten leden uitdrukkelijk verplicht worden om dit schriftelijk aan de koper (de juwelier) te melden. De juwelier geeft deze garantie door aan de klant in de winkel. Op het niet naleven hiervan staan zware sancties!  Op certificaten, afwijkend in kleur en nomenclatuur (beschrijving van specifieke kenmerken), duiden de instituten op het feit dat een specifieke behandeling heeft plaatsgevonden. Behandelde diamanten zijn veelal lager van prijs dan volkomen natuurlijke (omdat van een lagere kwaliteit "ruw" is uitgegaan), maar een garantie dat de behandeling blijvend is kan nooit gegeven worden! Men is heden ten dage ook ver gevorderd met de fabricage van "synthetische" diamanten, industrieel vervaardigd in een chemisch en fysich procedé, uitgaande van 100% koolstof (het basismateriaal waaruit diamant is samengesteld), vervaardigd in apaarutuur die een hoge druk en dito temperatuur genereert. Deze diamanten moeten eveneens op de bovenstaande wijze worden gecertificeerd en voorzien zijn van de aanduiding: Synthetic diamonds, Laboratory grown diamonds of Laboratory created diamonds. In veel landen (waaronder ook die verenigd in de Europese Unie) is het verboden om b.v. te spreken van "gecultiveerde" diamant, om te verdoezelen dat er sprake is van synthetische diamant!  De consument moet duidelijk kunnen vaststellen of hij een "natuurlijke", honderden miljoenen jaren geleden diep in de aarde ontstane diamant koopt, of een "synthetische" die kort voor de aankoop in een chemisch/fysisch proces in een laboratorium is aangemaakt.

ZIE OOK DE LINK SYNTHETISCH BOVENAAN DEZE PAGINA
Diamantimitaties

Omstreeks 1976 kwam Cubic-Zirconia op de markt als imitatie van diamant - CZ is een synthese van zirkoniumoxide, kan in velerlei kleuren gemaakt worden en heeft een hoger soortelijk gewicht dan diamant, n.l. 5,95, een brekingsindex van 2,15 en een hoge dispersie n.l. 0,060 waardoor een cubic-zirconia een wat overstralend karakter heeft - Herkenbaar aan de wat rond aandoende ribben tussen de facetten wanneer men met een loupe er op kijkt - omdat CZ erg zacht is vergeleken met diamant(het abosolute hardheidsverschil volgens Rosiwal bedraagt ca. 600 staat tot 140.000), slijt de steen na verloop van tijd door de invloed van tal van minerale componenten bij normaal gebruik - CZ heeft een zeer lage thermische geleidbaarheid en kan dus makkelijk worden gedetecteerd met een testapparaat.  Tegen het einde van de tachtiger jaren van de vorige eeuw kwam synthetisch Moissaniet in zwang als imitatie van diamant - Het is een gesynthetiseerde silicium-carbide met een soortelijk gewicht van 3,21 en een brekingsindex van ca. 2,65 - De grotere stenen hebben vaak een zweem van groen of blauw en de thermische geleidbaarheid is zeer hoog, net als diamant en daarom moeilijk te testen met de normale thermische diamanttester. Er bestaan uitstekende testers, b.v. van het merk Presidium, die de twee testfuncties combineren in één apparaat. Voor de geoefende diamantair zijn zowel Cubic-Zirconia als Moissanite goed te herkennen - Wat betreft de hardheid geldt ongeveer hetzelfde als voor Cubic-Zirconia.

Zoals met alle diamant-imitaties het geval is zijn de eigenschappen onvergelijkbaar met natuurlijke diamant - Een natuurlijke diamant is een natuurproduct met unieke eigenschappen en zal over duizenden jaren nog steeds bestaan terwijl de imitaties al tot stof zijn vergaan.  Wat is er mooier dan natuurlijke diamant te kopen met unieke kwaliteiten, vastgelegd in een eersteklas certificaat - Mooier kan toch niet?
Natuurlijke diamant
Cubic-Zirconia
Moissanite
Thermische Multi Tester

 
Frequently asked questions

Vragen, uitsluitend over diamant en niet commercieel van aard, kunt u stellen via het contact-formulier.
Wanneer uw vraag van belang is voor een groter publiek, dan zal hij in deze rubriek worden geplaatst.

HET IS HELAAS NIET MOGELIJK OM UW VRAGEN TELEFONISCH TE STELLEN! 

Waarom is diamant zo duur
Onder de button CONSUMENT hebt u al kunnen lezen dat gemiddeld 10.000 kg rots en aarde moet worden verwerkt om één gram ruwe diamant te winnen.  Hierdoor, en door andere investeringen, is de winning van diamant  een belangrijke factor in de prijsopbouw.  Bovendien verliest een diamant ca. 50% van zijn gewicht in het bewerkingsproces!   - De juwelier kan u dit haarfijn aan de hand van voorbeelden uitleggen, waarbij hij u ook meer kan vertellen over de talloze kwaliteiten.  Duur is een relatief begrip, zeker als u zich realiseert dat een diamant "forever"is!   

Is een diamant van 1,00 caraat niet gewoon twee maal zo duur als een diamant van 0,50 caraat?
De onevenredigheid in de prijzen van bijvoorbeeld een 0,50 en 1,00 karaat vloeit voort uit het feit dat grotere stenen veel minder voorkomen en dat hierbij de zeldzaamheidsfactor gaat meespelen. De ruwe steen waaruit een diamant van 1,00 caraat kan worden geslepen is daarom veel duurder dan één waaruit een diamant van 0,50 caraat kan worden geslepen. Bij de bewerking verliest de ruwe steen soms 50% van het (veel duurdere) gewicht. De prijsontwikkeling is dus niet evenredig aan het gewicht.

Op internetsites zie ik wel eens diamanten aangeboden voor heel lage prijzen, hoe kan dit?
Aan het kopen van diamant buiten de erkende kanalen, b.v. op een internetsite waar particulieren diamant of juwelen aanbieden is wel het nodige risico verbonden.  U weet in de meeste gevallen wel iets over o.a. grootte, kwaliteit etc.  Iets wat dan goedkoop lijkt kan dat uiteindelijk helemaal niet zijn!  Diamant is een naam die veel wordt misbruikt - wat u bij uw juwelier koopt is
NATUURLIJKE DIAMANT, een mineraal diep in de aarde ontstaan en met veel moeite gewonnen en bewerkt!  Bij een gerenommeerde  juwelier kunt u er van op aan dat u krijgt waar u voor betaalt en dat u met de nodige nazorg omringd wordt. 

ZIE DE LINKS OVER  IMITATIES EN SYNTHETISCHE DIAMANT BOVENAAN DEZE PAGINA.

Wat zijn "conflictdiamanten"?
Aan het eind van de vorige eeuw was er veel commotie omtrent diamant uit gebieden in Afrika waar burgeroorlogen werden uitgevochten.  De Internationale Gemeenschap (V.N., Non-Gouvernementele Organisaties en vertegenwoordigers van de dia-mantindustrie hebben destijds het "Kimberley Process" in het leven geroepen, een systeem dat het mogelijk maakt om exact te bepalen wat de oorsprong van diamant is en d.m.v. strikte certificatie aan dit probleem een halt toe te roepen.  Anno 2014 kan gevoeglijk worden aangenomen dat 99% van alle diamant in de handel uit legitieme bronnen afkomstig is.  Voor meer informatie over het "Kimberley Process" en de "International Diamond Council" zie de  betreffende LINKS op de LINKS-PAGINA, OP TE ROEPEN VIA HET MENU BOVENAAN DEZE PAGINA.

Hoe kan ik mijn sieraden met diamant schoon- en schitterend houden?
Leg uw sieraden eens een nachtje te week in een zacht wasmiddel voor wol- en fijne was, b.v. WOOLITE of vergelijkbaar product dat weinig of geen agressieve stoffen bevat. Borstel daarna uw sieraden met een medium-tandenborstel onder licht stromend water, zowel de boven- als de binnenkant. Dep hierna uw sieraden voorzichtig droog.

Bij grote warenhuizen, electro-zaken of op internet kunt u een ULTRASOON-apparaat kopen voor thuisgebruik waarin u uw sieraden kunt schoonmaken. De ultrasone trillingen laten de vloeistof het vuil lostrillen. (Volg de gebruiksaanwijzing!) Deze apparaten kosten tussen de € 25,-- en € 75,-- (Laat, voordat u een ultrasoon gebruikt, bij de juwelier de zettingen van uw sieraden nakijken, zodat u zeker weet dat er geen stenen uit kunnen trillen!) Het is aan te raden elke twee jaar uw sieraden door de juwelier te laten controleren op evt. slijtage van de zettingen (vooral als uw sieraden al meerdere jaren zonder controleren zijn gedragen is zo'n onderzoekje bij de juwelier aan te raden!)

Zijn imitaties, zoals Cubic-Zirconia en Moissanite even hard en onverslijtbaar als diamant?

Diamant heeft een hardheid van 10 op de schaal van MOHS, dit betekent dat met diamant, immers het hardste mineraal, alle andere mineralen te bekrassen zijn, dit noemt men de RELATIEVE hardheid - Wanneer men stelt dat imitaties, zoals    Cubic-Zirconia en Moissanite op deze schaal een hardheid hebben van, resp., 8,25 en 9,  bijna net zo hard zijn als diamant, dan komt men bedrogen uit.

Het is daarom beter om te meten volgens de schaal van ROSIWAL, het meten van de ABSOLUTE hardheid volgens een vastomschreven standaard. Absoluut gemeten hebben deze imitaties een hardheid tussen 175 en 1.000 en diamant een hardheid van 140.000! 
Laser-inscriptie HRD
Synthetische diamant

Verschil tussen natuurlijke en synthetische diamant

Met de Big Bang ontstond 15 miljard jaar geleden het universum en ongeveer 11 miljard later de aarde. Nadat koolstofatomen op een diepte van 100 tot 200 kilometer, onder extreem hoge druk en bij een temperatuur van 2000 graden tot diamanten  waren gekristalliseerd werden deze 90 miljoen jaar geleden, tijdens de afkoeling van de aarde, door de vloeibare lava meegevoerd naar het aardoppervlak. En dáár vond de mens 1000 jaar voor onze jaartelling de eerste diamanten, dit unieke en zeldzame product van  moeder aarde.

Geheel anders is het gesteld met synthetische diamanten. Het woord “synthetisch” zegt het al: het is NIET het natuur-product dat vele miljoenen jaren geleden in het binnenste van de aarde is ontstaan.  Synthetische diamanten van sierkwaliteit
kunnen weliswaar dezelfde chemische samenstelling, kristal-structuur  en optische en fysieke kenmerken als (natuurlijke) diamanten hebben, maar ze worden in fabrieken, m.b.v. een chemisch en fysisch transitieproces  geproduceerd, in maten die economisch rendabel zijn, terwijl het niet mogelijk is om alle maten te synthetiseren.

Ter onderscheiding van een natuurlijke diamant moeten deze diamanten worden gecertificeerd en voorzien zijn van de aanduiding: Synthetic diamonds, Laboratory grown diamonds of Laboratory created diamonds. Andere benamingen zijn niet toegestaan                                                                                                                                      
     

Moet synthetische diamant als een concurrent van diamant gezien worden? 

Dat is nog maar de vraag. Toen in het begin van de 20-e eeuw  synthetische saffieren en robijnen op de markt verschenen waren handelaren in eerste instantie bang dat de prijzen van de echte stenen zouden kelderen. Al snel bleek echter dat er zich twee markten ontwikkelden en de prijzen van deze natuurlijke edelstenen niet aangetast werden.  Of dit bij synthe-tische diamant anders is wordt betwijfeld. De BEERS schat dat ongeveer 95% van de consumenten, ondanks het prijs-verschil toch voor het duurdere, natuurlijke product zal kiezen.

Diamant is bij uitstek het symbool van liefde!

Een “synthetische liefdesverklaring” zal door de ontvanger daarvan niet als echt romantisch ervaren worden. Integendeel, het zou wel eens averechts kunnen werken.

Aan een diamant die tientallen miljoen jaar geleden in de aarde ontstaan is kleeft EMOTIE.  Dat kan van een in iedere gewenste hoeveelheid fabrieksmatig geproduceerde synthetische diamant niet gezegd worden.

Tekst betreffende synthetische diamant geschreven door E.L. Blik, oud-voorzitter van de Vereniging.
Machine voor vervaardiging synthetische diamant. © NUE
                                                              
                                                                                                                  
Alleen het natuurproduct mag “diamant” zonder enige toevoeging genoemd worden.

De International Diamond Council van de Wereld Federatie van Diamantbeurzen heeft een apart certificaat voor synthetische diamant ontwikkeld . De kleur- en kwaliteitsomschrijvingen wijken sterk af van de in de certificaten voor diamant gebruikte omschrijvingen.

Synthetische diamant mag verkocht worden maar het feit dat het geen natuurlijke product is moet expliciet vermeld worden. De Wereld Federatie van Diamantbeurzen stelt dan ook onomwonden:
“Non disclosure is a criminal act” ( Het niet vermelden dat er sprake is van een synthetische diamant is feen strafbare daad.)

De diamantindustrie is bezorgd dat zonder een duidelijke en accurate omschrijving consumenten in verwarring gebracht kunnen worden wat voor soort diamant zij kopen. Vanaf 2011 is daarom in samenwerking met onder meer de Europese Commissie voor Standaardisatie (CEN) en technische commissies uit Europese landen, de Amsterdamse Diamantbeurs nauw betrokken bij de ontwikkeling van een norm voor Diamantterminologie.
Ook de Federatie Goud en Zilver en het Nederlands Edelsteen Laboratorium nemen hieraan deel. Uitgangspunt is dat, op een voor de leek begrijpelijke manier, natuurlijke, synthetische en anderszins behandelde diamanten omschreven worden. Het wordt van groot belang geacht dat de consument op de hoogte moet zijn van het onderscheid tussen (natuurlijke) diamant en synthetische diamant. Het gaat hierbij primair om de bescherming van de consument. In het recent verschenen ISO document (NORM-vaststelling door de International Organization for Standardization) worden de bovengenoemde termen (Synthetic diamonds, Laboratory grown diamonds of Laboratory created diamonds) verplicht gesteld!
GIA-certificaten voor "natuurlijke" en "synthetische" diamant (afwijkend van kleur, beschrijving en indeling. © GIA

TIPS EN FAQ (Frequently Asked Questions)
AMSTERDAM  DIAMOND  BOURSE
Amsterdam 1890 - World's oldest diamond bourse - Oudste diamantbeurs ter wereld
Lid van/Member of: World Federation Of Diamond Bourses
Home125 yearsHistorieNieuwsConsumentLedenWFDBContactLinksArchiefEnglish